Uchwała nr VI/74/2011  z dnia 29.03.2011 w sprawie zamiany nieruchomości