Uchwała nr VI/71/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki