Uchwała nr VI/67/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Mikołów a gminą Tychy w sprawie realizacji zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych