Uchwała nr VI/61/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych w 2011 r.