kierownik: Jadwiga Lisztwan

pok. nr 27, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 03

pok. nr 27, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 03, 32 324 84 04, 32 324 84 17
e-mail: gis@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Biura Rozwoju Systemów Informatycznych w szczególności należy:

a) Nadzór nad Systemem Informacji Przestrzennej wdrożonym w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” z ramienia wszystkich Partnerów projektu.
b) Realizacja nowych wdrożeń w zakresie świadczenia usług elektronicznych.
c) Współpraca z Biurem Obsługi Informatycznej w zakresie wdrożeń nowych systemów informatycznych w Urzędzie.
d) Administracja portalem internetowym dotyczącym informacji przestrzennej z ramienia wszystkich Partnerów projektu.
e) Przygotowywanie propozycji oraz prowadzenie prac związanych z rozwojem systemu GIS.
f) Opracowywanie analiz przestrzennych na bazie posiadanych danych.
g) Monitoring zgłoszeń usterek i błędów systemu oraz ich weryfikacja.
h) Bieżąca współpraca z Wykonawcą w ramach realizacji zapisów gwarancji, nadzorowanie prac konserwacyjno-serwisowych.
i) Wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie obsługi systemu GIS.
j) Monitoring zgłoszeń publicznych realizowanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub geoportalu gis.mikolow.eu.
k) Prowadzenie dokumentacji w zakresie systemu GIS.
l) Weryfikacja zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy Inspire.
m) Pozyskiwanie informacji i analiza możliwości finansowania procesów informatyzacji w Urzędzie ze środków zewnętrznych.
n) Monitorowanie projektów informatycznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie ich trwałości.
o) Administrowanie Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie.
p) Publikacja usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP oraz SEKAP.