Uchwała nr IV/45/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Miej szansę z nami" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki