Uchwała nr IV/44/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez gminę Mikołów projektu pn. "Twoja szansa w zasięgu ręki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki