Uchwała nr IV/39/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu