Uchwała nr IV/35/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mikołowskiemu