Uchwała nr IV/30/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie zmiany uchwały RM nr II/4/2010 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej