Uchwała nr IV/29/2011 z dnia 8.02.2011 w sprawie zmiany uchwały RM nr II/4/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej