Uchwała nr III/24/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską