W związku z zakończeniem konsultowania koncepcji zadania pn.

 „Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie"

Zakład Gospodarki Lokalowej informuje o możliwości zapoznania się z koncepcją zagospodarowania osiedla Mickiewicza po uwzględnieniu uwag przekazanych przez lokatorów oraz właścicieli mieszkań na odbytej serii spotkaniach z mieszkańcami. Koncepcja zagospodarowania w formie papierowej dostępna jest w naszej siedzibie w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2, od 16.08.2017 r. do 15.09.2017 r. w godzinach urzędowania Zakładu, oraz w formie elektronicznej na stronie BIP  UM Mikołów (www.bip.mikolow.eu)