Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości, że:

 

przewiduje się możliwość wydzierżawiania w sezonach letnich 2017, 2018 i 2019 roku terenu stanowiącego własność Gminy Mikołów z przeznaczeniem pod ustawienie stojaków reklamowych, o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 - dla najemców lub właścicieli lokali użytkowych.

Wydzierżawienie terenu może nastąpić po upływie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia, nie wcześniej niż od 1 kwietnia.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego ¦ zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 163/136/2015 dnia 21 kwietnia 2015 roku wynosi 50,- zł za 1 m2 powierzchni gruntów zajętej pod reklamę.

Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 10 -tego każdego miesiąca.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca będzie uiszczać podatek od nieruchomości.

Poszczególne wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez Burmistrza i w miarę możliwości wyznaczana ich lokalizacja.