Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2),  ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie.

 UWAGA dla przedstawionej na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 15.11.2016 r. koncepcji nr 3 można wnosić opinie do dnia 23.11.2016 r. Ustala się wzór wniosku zgłaszania opinii w sprawie stanowiący załącznik nr 1.  Zgodnie z ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1024/339/ 2016  Z DNIA 27 PAŹDZIERNKA 2016r.w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami obszaru Reta w Mikołowie dotyczących zadania pt. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej) , ul. Reta (od Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie" pozostawiamy możliwość przesłania opinii drogą elektroniczną na adres um@mikolow.eu, oraz składania ich osobiście w biurze podawczym (pok. nr 1) Urzędu Miasta Mikołów lub wysłania pocztą (decyduje data wpływu do urzędu)

 Zaleca się pobranie i zapisanie załączników na dysk loklany.