Ogłoszenia Burmistrza o przeznaczeniu do dzierżawy działek gminnych nr 285/37 i innych