Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja warsztatów wyjazdowych w Zamku w Dzięgielowie wraz z wizytą studyjną w Fundacji „Być Razem” w Cieszynie dla 25 osób, w tym uczestników/uczestniczek projektu oraz dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu, materiałów edukacyjnych i profilaktycznych, materiałów plastycznych do warsztatów artystycznych, gier oraz nagród dla uczestników/uczestniczek projektu „Aktywne postawy młodzieży –podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”-edycja2017” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 20.06.2017 zawarto umowę z oferentem Biuro Podróży Holiday Ticket Jakub Zygmunt ul. św. Wojciecha 24,