KC-7/2016  Dostawa do siedziby Organizatora przetargu 20 licencji programu antywirusowego dla stacji serwerowych.