ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW – odpady odbierane będą z Bazy ZUK w Mikołowie, ul. Dzieńdziela 44.

I. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CZYSZCZENIA ULIC I PLACÓW – KOD 20 03 03 - Maksymalna ilość odpadów 300 Mg

II. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH – KOD 20 03 06 - Maksymalna ilość odpadów 55 Mg

III.OBIÓR IZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z REMONTÓW I PRZEBUDOWY DRÓG – KOD 17 01 81 – Maksymalna ilość odpadów 200 Mg