Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o ustawę Kodeks cywilny

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
1.Przeprowadzenie 6 warsztatów po min. 3 godziny zegarowe każdy, w terminach:
a) 11 grudzień 2014r
b) 28 styczeń 2015r
c) 18 luty 2015r
d) 4 marca 2014r
e) 22 kwietnia 2015r
f) 3 czerwca 2015r
w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego przy Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie zlokalizowanego w siedzibie CIS, w ramach Programu edukacyjno-szkoleniowego.