a) Wymiana części ogrodzenia na panelowe typu 3D fi 5mm oczka 200x50mm panel 250x153 cm wraz ze slupkami 60x40x3mm na odcinku od budynku od strony boisk ORLIKA do drugiej bramy wjazdowej w Przadazkolu nr 12 w Mikolowie oi. Stowackiego 18

b) Przystosowanie sali nr 12 do montażu stolu laboratoryjnego oraz szafy na chemikalia w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi ul. Gllwlcka 299

c) Adaptacja Sali nr 37 na salę językową w Gimnazjum nr 1 w Mikolowie, ul. Konatytucji 3 Maja 20. 

Numer ogłoszenia: 363046 -2014; data zamieszczenia: 03.11.2014