Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 38 m3 do Zakładu Przeróbki Odpadów przy ZUK Mikołów, ul. Dzieńdziela 44