Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich osób w tym badań wysokościowych, które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej oraz Instruktora zawodu zatrudnionego w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji społecznej w Mikołowie.