PN-KC/08/2014 Budowa śmietnika osiedlowego w Mikołowie przy ul.Mickiewicza (dz.nr 2770/59)