UM KC-7/2014 Usługa zamieszczenia ogłoszeń prasowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Milion  w rozumie”.

W dniu 10.09.2014 r. zawarto umowę z oferentem AGORA S.A Warszawa o/Katowice ul. Kopernika 26, 40-064 Katowice - przetarg KC-7/2014 Usługa zamieszczenia ogłoszeń prasowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Milion w rozumie".