MOPS PN-20/2014 Wykonanie i dostawę ulotek (opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku,druk itp.)w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Numer ogłoszenia: 280862 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014