Usługa poradnictwa i wsparcia indywidualnego świadczonego dla 11 uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 244650 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014