ZSiPM PN-20/2014 Remont Sali nr 2 (6-latków) i Sali nr 4 (1-klasiści) w Zespole Szkół nr 2 w Mikołowie-Borowej Wsi ul. Gliwicka 299

Numer ogłoszenia: 237878 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014