ZSiPM PN 21/2014 Dostawa i montaż obiektu kontenerowego dla istniejącej sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Mikołowie - Paniowach przy ulicy Wolności 28

Numer ogłoszenia: 238086 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014