Część I zamówienia:

Usługa zaprojektowania i wykonania strony internetowej oraz zapewnienia jej funkcjonowania na potrzeby realizacji projektu pn. „Milion w rozumie”.

W dniu 23.07.2014 zawarto umowę z oferentem Markiem Zima “CONTROL” ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy

 Część II zamówienia:

Usługa zamieszczenia ogłoszeń prasowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Milion w rozumie”.

W dniu 23.07.2014 zawarto umowę z oferentem Markiem Zima “CONTROL” ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy