PN-11/2014/UE Przewóz uczestników projektu SZANSA - Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w CIS w Mikołowie na trasie: siedziba CIS, ul. Kolejowa 2 do Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. Sosnowa 5 i z powrotem.

Numer ogłoszenia: 226532 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014