ZSiPM PN-18/2014 Wymiana odcinków A-B i A-N ogrodzenia od strony ul Szkolnej W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w Mikołowie - Bujaków, ul. Szkolna 1

Numer ogłoszenia: 233510 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014