Dostawa i montaż obiektu kontenerowego dla istniejącej sali gimnastycznej przy SzkołyPodstawowej nr 8 w Mikołowie - Paniowach przy ulicy Wolności 28

Numer ogłoszenia: 232552 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014