ZUK KC-07/2014 Koszenie trawy i chwastów na terenach Gminy Mikołów