ZSiPM PN-16/2014 PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MIKOŁOWIE - BOROWEJ WSI

Numer ogłoszenia: 218024 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014