ZSiPM PN-14/2014 PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W MIKOŁOWIE - PANIOWACH

Numer ogłoszenia: 217658 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014