PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5 W MIKOŁOWIE - BUJAKOWIE

Numer ogłoszenia: 217328 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014