ZSiPM PN-15/2014 PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W MIKOŁOWIE - BUJAKOWIE

Numer ogłoszenia: 217752 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014