ZSiPM PN-13/2014 PODŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 6 W MIKOŁOWIE - BOROWEJ WSI

Numer ogłoszenia: 217464 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014