ZSiPM PN-9/2014 Adaptacja pomieszczeń ul. Skalna 12 na sale lekcyjne i sanitariaty w ZSP z wykonaniem robót budowlanych wykończeniowych, robót instalacji wod-kan. I c.o. oraz robót elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikołowie, przy ul. Skalnej 10.

Numer ogłoszenia: 210644 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014