W dniu 26.06.2014 r. zawarto umowę z wykonawcą  Damianem Halmer Agencja Reklamowo Wydawnicza “ILLUSTRIS” ul. Szybowa 7A/1, 41-808 Zabrze

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym, pisemnym  na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 €

1. Organizator przetargu:

Gmina Mikołów

Rynek 16, 43-190 Mikołów

telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.bip.mikolow.eu

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg wyłączony spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie odbitek zdjęć oraz fotoalbumów w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku A do umowy.