ZSiPM PN-8/2014 Adaptacja szatni na salę zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mikołowie, ul. Zamkowa 1