Remont sal 13,14,30,31,32,33 z wymianą instalacji elektrycznej w starej części Szkoly Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1.

Numer ogłoszenia: 179954 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014