ZGL PN-KC/04/2014 Remont pomieszczenia pralni w budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie przy ul.Konstytucji 3 Maja 12