MOPS PN-5/2014 Wykonanie remontu sal 13,14,30,31,32,33 z wymianą instalacji elektrycznej, remoncieposadzki Sali nr 6 oraz malowanie łazienek w starej części w Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie, ul.Bandurskiego 1.Numer ogłoszenia: 170162 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014