Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego w ramach projektu Zakontraktujswoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego

Numer ogłoszenia: 170742 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014