PN-10/2014/UE - Świadczenie usług asystenta rodzin objętych wsparciem w ramach projektu Zakontraktuj
swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego