Modernizacja systemu zasilania i uzdatniania wody kąpieliska miejskiego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego PLANTY przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie.