ZGL PN-KC/02/2014 Prace remontowe poszczególnych pomieszczeń Domu Kultury przy ul.Rynek 19 w Mikołowie