Usługa poradnictwa i wsparcia indywidualnego świadczonego dla uczestników projektu systemowego Zakontraktuj swoją przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 104476 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014